Stichting Vrienden van Mariënhof

 

 

 

Fiscaal nummer:

8507.64.269

 

 

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van Mariënhof 

Kapelaan Koopmansplein 168

5212 NH  ’s-Hertogenbosch

 

 

Bestuur:

G. Pelser              (voorzitter)

 

B. Poppelaars      (secretaris)

 

J. Loosveld           (penningmeester)

 

 

Beleidsplan:

Volgt conform artikel 2 lid 2 van de statuten de doelstelling van de Stichting

 

 

Beloningsbeleid:

Conform artikel 3 lid 5 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel;

 

A. het verwerven en beheren van sponsorbijdragen zowel in natura als in geld ten behoeve van de inrichting van de algemene ruimten in en om het complex De Mariënhof te Vught, waaronder begrepen de tuin en derhalve te voorzien in een prettige leefomgeving, zowel intern als extern, voor de bewoners van het complex, genaamd De Mariënhof te Vught.

 

B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

Verslag activiteiten:

De stichting heeft sinds de oprichting sponsors benaderd teneinde haar doelstelling te verwezenlijken. Een en ander heeft met wisselend succes geleid tot inrichting van de algemene ruimten van het complex De Marienhof.

 

 

Financiële verantwoording:

boekjaar 2013

 

 

 

baten:               €18481,19

 

 

 

lasten:               €23260,24

 

 

 

resultaat:          €4779,05 negatief 

 

 

 

het negatieve resultaat is gekomen van het eigen vermogen van de stichting